Omschrijving Visie:

Er is een trend van uitbesteden omdat de ‘arbeidsparticipatie’ groter is en daarmee ook huishoudelijk werkzaamheden wordt uitbesteed. Met name wordt er meer specialistisch werk uit handen gegeven. Naast uitbesteding hebben mensen en dus ook de doelgroep, een steeds grotere risicobeleving waardoor er meer ‘zekerheid’ wordt gezocht.

Door de dienstverlening af te stemmen op de bovenstaande trends heeft AfvoerCheck de ambitie om de marktleider te worden op het gebied van preventief rioolonderhoud met toegang tot nazorg voor het buizen netwerk. Groei van de onderneming wordt gerealiseerd door meer dekking van verkopers en monteurs te realiseren en waar mogelijk door toekomstige overname (zelfstandigen en ondernemingen). Door de servicegerichte grondhouding van management en personeel zal de ambitie haalbaar zijn.

Omschrijving Missie:

Afvoercheck wil zich verbinden aan de zekerheid die de klant zoekt op het gebied van preventieve reiniging en onderhoud van afvoerleidingen en riool bij particulieren (woningen) en later ook bij bedrijven (bedrijfsgebouwen).

Door eigen mobiele monteurs, die gebruik maken van moderne apparatuur en verspreid over Nederland, worden de werkzaamheden uitgevoerd. Afvoercheck heeft gekozen voor een verkoopstrategie van colportage omdat het een methode is waarbij veel klantcontact ontstaat en de dienst direct onder de aandacht gebracht en uitleg gegeven kan worden.

Kernwaarden:

De kernwaarden biedt het management de mogelijkheid gedrag van eigen handelen, het handelen van werknemers, toeleveranciers, partners maar ook van klanten te toetsen. In deze situatie kan het handelen van de eigen organisatie ten opzichte van de stakeholders ,waar Afvoercheck mee te maken heeft, ook getoetst worden. Ook kan in combinatie met een geformuleerde interne waardestrategie de interne organisatie zich ‘richten’. Hiermee wordt bedoeld dat de organisatie op een specifieke wijze, in relatie tot zowel organisatiestructuur alsook het verwachte en op te roepen gedrag, ingericht kan worden. De formulering van de kernwaarden en de interne waardestrategie geeft het management een fundament waaraan gedrag van medewerkers getoetst en beoordeeld kunnen worden binnen de HRM cyclus.